Ostraha majetku a osob

Bytové a obytné komplexy / sídliště – včetně parkovišť, satelitní městečka, jednotlivé bytové domy a byty/
Průmyslové objekty / výrobní závody, stavby, skladové prostory, parkoviště , fotovoltaické elektrárny/
Administrativní budovy včetně zajištění recepčních služeb
Veřejné akce – včetně zajištění pořadatelských služeb /hudební produkce, svatby, sportovní akce/
Bankovní ústavy, hotelové komplexy

Pult centrální ochrany.

Zajistíme napojení vašeho bytu, domu, chalupy, firmy, administrativní budovy, banky a jiných prostor, zajistíme výjezdové vozidlo.

Ozbrojené převozy

Přepravíme od Vás, nebo Vám finanční hotovost , nebo ceninu v jakékoliv výši s ozbrojeným doprovodem včetně veškerého zajištění.

Elektronická ostraha

Zajistíme elektronickou ostrahu Vašeho objektu tou nejmodernější technikou. Kromě napojení objektu na pult centrální ochrany zajistíme dálkový monitoring systémem bezpečnostních kamer s možností uložení záznamu, nebo sledování objektu ON line přes IP dresu na internetu.

Patrolování / bezpečnostní hlídky

V době nedostatku příslušníků Policie České republiky a z tohoto důvodu následné absence policejních hlídek nabízíme zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, života a zdraví a veřejného pořádku tam, kde již policie tyto základní věci nezvládá. Službu zajišťujeme hlídkovým vozem s dvoučlennou posádkou a psem, který vyjíždí jak na signál z Pultu centralizované ochrany tak vykonává preventivní hlídkovou činnost v místech, které pro zákazníka střežíme.

Svou službu nabízíme pro:

- obce, které nemají městskou policii / obecní majetek, kamerové systémy v obcích, zajištění kulturních akcí, ostraha a výběr hotovostí z parkovacích míst/ - možnost čerpání státních a evropských dotací nsa zaplacení služby
- soukromé osoby / bytové domy, byty, chalupy, chaty, chatové osady/
- právnické osoby / firmy, parkoviště, pole, vodárenské zdroje, stavby, kombinace fyzické ostrahy a patrolování/

Profil pracovníků naší firmy:

Strážný

- občan ČR
- věk 21 – 60 let
- občanská i trestní bezúhonnost
- minimálně vyučen
- fyzicky a duševně způsobilý
- školení právního minima
- školení první pomoci
- zaškolen v používání donucovacích prostředků
-dále je každý strážný zaškolen dle specifikace jednotlivých požadavků klienta

Strážný specialista

- občan ČR
- věk 21 – 55 let
- občanská i trestní bezúhonnost
- minimálně vyučen
- fyzicky a duševně způsobilý
- školení právního minima
- školení první pomoci
- držitel zbrojního průkazu
- výcvik v sebeobraně
- psovod
- zaškolen v řízení speciálních vozidel / čtyřkolky, jízda v terénu /
- proškolen v obsluze a používání elektronických zabezpečovacích prostředků a kamerových systémů